Üroloji nedir

Üroloji nedir?

Üroloji erkek ve kadında üriner sistem ve erkekte genital ve üreme sistemi hastalıkları ve bozuklukları ile ilgilenen cerrahi bir branştır.
Ürolojinin ilgi alanında yer alan organlar böbrekler, böbreküstü bezleri, üreterler, mesane, prostat, üretra, testisler, meninin taşındığı ve depolandığı organlar ve penistir.
Ürologlar çeşitli genitoüriner kanserli hastalarla da ilgilenirler. Bunlar içinde sık rastlananlar böbrek hücreli kanserler, değişici hücreli kanserler, prostat kanseri ve testis kanseridir. Ürologları ilgilendiren sık rastlanan iyi huylu hastalıklar ise işeme disfonksiyonları, komplike ve komplike olmayan üriner enfeksiyonlar, taşlar üst üriner sistem tıkanıklıkları, erkeklerde kısırlık, hayalarda ağrı ve genital bölge travmaları, üriner sistem travmaları ve kanamaları, erkekte seksüel disfonksiyonlar ve ereksiyon bozuklukları.
Çocuk ürologları ise konjenital üriner ve genital anomalilerin rekonstrüksüyonu, çocukluk tümörleri ve veziko üreteral reflü gibi çocuklara özgü ürolojik problemlerde uzmanlaşmışlardır. Erkekte kısırlaştırma operasyonları ve sünnet’te ürologlarca yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.